Св. Лука (Войно-Ясенецки): Състраданието е основното свойство на любовта

от Предание БГ

И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях (Лука 6:31). Какви удивително прости слова! Те са така естествени, така че когато човек ги чуе за пръв път, на него даже му става неловко. Господи! Как сам не се сетих по-рано за това! Цялото учение на Христа е необикновено просто, но и така величествено. То е било насочено към хора с простодушни сърца, било възприемано от безхитростните галилейски рибари, които просветили целия свят.

Цялото Негово учение изглежда понятно само по себе си и при все това, колко е далече нашият живот от изпълнението на великите Христови заповеди! Колко рядко постъпваме с човеците така, както искаме те с нас да постъпват. Чакаме от хората уважение, а сами ги унижаваме; искаме да ни се помогне в нужда, а сами забравяме на помагаме на ближните, когато благоденстваме. Защо се получава така? Какво ни пречи да действаме според заповедите? Нашият егоизъм, защото обичаме само себе си, за себе си мислим, а хората край нас често обиждаме и оскърбяваме. По-нататък Господ казва: И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния (Лк. 6:32-35).

Величайшо, необикновено тежко изискване отправя Господ - да обичаме враговете. Нима това е лесно. Да обичат ненавиждащите ги, враговете си могат онези, които имат чисто сърце и в които живее Светият Дух, които са проникнати от духа на любовта и смирението. Подобно на същински въглени добротата и любовта прогарят сърцата на неприятелите и те, свели главите си, от врагове стават приятели.

Господ изисква да не очакваме нищо за направеното добро, обещава велика награда във вечността и говори, че ще бъдем синове на Всевишния. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден (Лк. 6:36), а Той е благ и към безблагодатните и злите, Той на всички праща дъжд и на слънцето повелява да свети над целия свят - и над добрите, и над жестоките.

Коренът на милосърдието е в жалостта и състраданието. Това е основното свойство на любовта, защото не може да обичаш и да не състрадаваш. Не може състрадателният човек да не прави добро на тези, които се нуждаят от него, като го прави без всякакво очакване на благодарност. От чистата любов произтича нашето милосърдие и изпълнението на Христовите заповеди - да даваме на заем на онези, от които не се надяваме да го получим обратно. Този, който постъпва така, чака величайша награда от Бога - той ще се нарече син на Всевишния и на Стршния съд ще бъде оправдан като праведник, творящ делата на любовта. А онези, които не са проявили милосърдие, ще бъдат наречени синове на дявола и заедно с него ще се мъчат вечно.

От апостол Павел ние знаем, че любовта е изпълнение на закона (Рим. 13:10). Какво трябва да направим, за да я придобием? По кой път да тръгнем? Господ ни посочва, че трябва да минем през тесните врата, по пътища каменисти и трънливи, да не се боим от скърбите, защото страдащите се освобождават от злото, стават тихи и кротки, пълни с любов. Да не оставяме молитвата и поста, за да влезем в общение с Бога. Любовта придобиват онези, които, подобно на преп. Серафим Саровски, ден и нощ се молят и строго постят. Техните сърца Бог очиства от всяка нечистота, тъй като Светият Дух, Духът на любовта, може да обитава само в чисто и смирено сърце.

Много трябва да се молим, да се каем за безчислените наши грехове. Но непрестанна и основна трябва да бъде молитвата за това Господ да очисти сърцето ни от злобата, да ни даде великите християнски добродетели - кротостта и смирението. Никога не забравяйте за най-важната молитва - за любовта. Молете се с такава молитва, каквато Бог вложи в сърцето ви, например: „Господи, дай ми любов свята, научи ме да обичам всички хора: и грубите, и дръзките, и глупавите, и нечестивите, защото Ти, Господи, обичаш всички нас грешните и окаяните.” Амин.