Св. Григорий Богослов: Божият промисъл

от Предание БГ

Вселената е създадена и устроена от велик и безкраен Разум, Който всичко носи в Себе Си и стои над всичко. Странно е желанието да се обхване необятното! Бог, след като е устроил света, още от първия миг го ръководи и движи, по мъдри и неизменни закони, както ударът движи на кръгове пумпала.Не е самослучайно естеството на този прекрасен и обширен свят, който няма друг равен на себе си - нито пък неговата хилядо­летна история е дело на самослучайни закони. Видял ли си къща или кораб, или колесница, или щит, или шлем, които да не са направени от ръка? Обетът не би преживял толкова много време, ако би бил лишен от начало и закон. Хорът на певците би се разстроил, ако няма кой да го управлява. Не е свойствено за вселената да има друг, освен Този, Който я създал. Ти, който преставляваш звездите за ръководници на нашето рождение, на всеки живот и на целия свят, кажи ми: какво още друго небе ще простреш над звездите и над тях ще поставиш ли нещо друго, което да би ръководило "ръководниците" ? Под една и съща звезда се ражда и цар, и роб, и лош, и добър, и оратор, и търговец, и скитник. Мнозина, родени под разни звезди, еднаква им е участта и по море, и на война. Които пък са свързани по звезди не са еднакви по край на живот. Други пък, макар и разделени по звезди - еднакви са по участ. Ако за всекиго съществува някаква си звезда, или пък има някаква първична необходимост от този род - това е чиста басня.

Аз пък зная и уча следното: Бог управлява вселената и човека. Божието Слово разпределя всичко, което според предвечния съвет е поставено на небето и земята - на едни от тварите е даден за всякога неизменен строеж и движение, а на други е определен променлив живот, който добива различни форми. За тварите едно Бог е открил нам, а друго пази в кришниците на премъдростта Си. За да изобличи тщеславието на смъртния - първото Той го дал тук, второто ще открие в последните дни. Земеделецът жъне само всичко зряло. За мен най-добър съдия е само Христос. Такова е моето слово - то е независимо от всякакви звезди и си върви по свой път. Говори ми ти за своите гадания по звездите, посочвай ми най-малките движения на зодиакалния кръг, разкривай ми мерките на пътя, убеждавай ме докрай, разорявай в мен законите на живота, които са страх за злочестивите и надежда за добрите. Ако наистина всичко дава звездният кръг - то и аз ще се повлека в неговото движение! Звездният кръг, обаче, не поражда в мене никаква сила на волята или ума, която да ме напъти в доброто: към него ме влече само небето! Колкото се отнася до нас - ние ще вървим по своя си път: защото макар и да сме роби на земята, ние ще се отправим към разумното в живота и ще търсим закрила в естеството на Твореца.