от Предание БГ

Пишеш, че си пропаднал. Твоите приятели са те изоставили. Едни извръщат глава от теб, други ти се подиграват. Само вярата в Бога те крепи да не полудееш или да не извършиш зло над себе си. Пропаднало е състоянието ти, не си пропаднал ти!

Прочети още
от Предание БГ

Молитвата е първото дело в християнския живот. Молит­вата е възникване в сърцето на благоговейни чувства към Бога. Начини за възпитаване у себе си на молитвен дух.

 Господ благоволи да нарича сърцето Свой храм, където ние влизаме мислено, предстоим пред Него и възхождането ни към Него е като благовонно кадене на тамян. Нека да се научим как да постиг­нем това!

Като се приготвяте да отидете в храма, вие, разбира се, се молите. И като се молите тук, навярно след това и вкъщи не оставяте молитвата си. Затова е излишно да ви говоря за задължението ви да се молите, щом като се молите; но мисля, че никак не е излишно да ви посоча две-три правила за това как да извършвате молитвата, ако не за да ви науча, то за дави напомня. Делото на молитвата е първото дело в христи­янския живот.

Прочети още
от Предание БГ

Чрез осъждането на ближните, което днес извършва човек, демонско лукавство помрачава неговата мисъл. Той започва мислено да се съблазнява от всичко (т.е. намира у всекиго нещо осъдително), а самия себе си оневинява с особено оправдание (не само че оправдава себе си, но за своя грях обвинява другите), като всичко приписва на съблазънта на другите.

Прочети още
от Предание БГ

За да разберем в каква област влиза душата след смъртта, трябва да я разгледаме в пълния контекст на човешката природа.  Нужно е да си изясним природата на човека преди падението му и промените, станали след падението, особено в способността на човек да влиза в контакт с духовните същества.

Прочети още
от Предание БГ

Животът – това не е нито вчера, нито утре, а онова, което преживяваме точно тази минутка.
Онзи, който започва да живее, веднага започва да умира...

Част от хората умират в ранна възраст, без да са достигнали зрелост. Други, пораснали, умират от разпуснатост и под действието на страстите, в търсенето на наслаждения. Има и още една част, която достига старост, изгубена в мисли и желания и даже не забелязва, че животът е изминал по-бързо, отколкото са предполагали.

Прочети още