от Предание БГ

Жива вяра в Бога и всичко Божествено и светло: в Божията правда и истина, в Божията любов и благост, в Божието величие и всемогъщество - вяра в доброто у себе си и у другите, в победата на доброто над злото, - вяра в успеха на всяко добро дело. Вярата е тайнствената спасителна връзка, която ни свързва с първоизточника на живота – Бога и с всичко добро в тоя свят. Без нея не е възможен никакъв истински духовен живот. Вярата, ведно с любовта, е най-съвършенният дар и най-великата сила на човешкия дух.

Прочети още
от Предание БГ

Помни, радост моя! Човекът с изпълнено с благодарност сърце никога не изпада в нужда.

Прочети още
от Предание БГ

Ако молите за нещо Господ и Той се бави да ви чуе, не скърбете, защото не сте по-мъдри от Него.

Прочети още
от Предание БГ

Има едно единствено избавление от Божия гняв - покаянието; то скрива грешника от отмъщението и наказанието.

Прочети още
от Предание БГ

Молете се за вашите врагове, за онези, които ви злословят, които ви кълнат, преследват и нараняват. Това е от първостепенно значение, защото не им ли простим, то и Бог няма да ни прости.

Прочети още