от Предание БГ

Не е велико дело да твориш чудеса, не е велико дело да виждаш ангели; велико дело е да виждаш собствените си грехове.

Прочети още
от Предание БГ

В последните времена привържениците на антихриста ще ходят на църква, ще се кръстят и ще проповядват евангелските заповеди. Но не вярвайте на тези, които нямат добри дела. Само по делата може да се познае истинския християнин.

Прочети още
от Предание БГ

Който обича Господа, винаги Го помни, а паметта за Бога ражда молитвата. Ако не помниш Господа, няма и да се молиш, а без молитва душата няма да пребъде в Божията любов, защото чрез молитвата идва благодатта на Светия Дух. С молитвата човек се пази от греха, защото умът, който се моли, е зает с Бога и със смирен дух стои пред лицето на Господа, Когото душата на молещия се познава.

Прочети още
от Предание БГ
Напразно мислиш, че богатството или изобилието, или поне заможността биха били полезни или успокоителни за теб. Богатите се тревожат още повече, отколкото бедните и нуждаещите се. Бедността и лишенията са по-близо и до смирението, и до спасението, ако човек не е малодушен, а с вяра и упование се повери на всеблагия Божий Промисъл. Досега Господ ни е хранил и занапред е силен да стори това.
Прочети още
от Предание БГ

Никой наш дар не може да бъде приятен Богу тол­кова, както да принасяме пред Него словесни души чрез пока­яние. Защото целият свят не струва една душа, тъй като светът е преходен, а душата е нетленна и вечна.

Прочети още