от Предание БГ

Нелюбовта твърди: “Господи, Господи, защо ме наказваш?”, а Любовта: “Господи, Господи, за какво ме милваш”?

Прочети още
от Предание БГ

Изгнаници от рая! Не за веселби, не за тържества, не за свирни се намираме на земята, а за да убием убилата ни смърт с вяра, покаяние и носене на кръста и така да си върнем изгубения рай.

Прочети още
от Предание БГ

Господ, като желае да покаже, от една страна, че всяка заповед е задължителна, а от друга страна, че осиновяването е дарувано на човеците чрез Неговата кръв, говори: Кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим (Лука 17:10). Затуй Царството небесно не е възмездие за извършените дела, но дар от страна на Владетеля – дар, приготвен за верните раби.

Прочети още
от Св. Йоан Златоуст

Това, което не може (да постигне) богатството и златото, го могат мощите на светиите. Понеже златото нито някога е отпъдило болест, нито е прогонило смъртта; а мощите
на светиите са извършили и едното, и другото“.

Св. Йоан Златуст

На снимката: Обретение на мощите на св. Лука Войно-Ясенецки, Симферопол, 20 март 1996 г.

Прочети още
от Предание БГ

Нашите мисли влияят не само на нас, а и на всичко, което ни обкръжава. Трябва да излъчваме добри мисли. Господ ни заповядва да обичаме своите неприятели не заради тях, а заради самите нас. Трябва да простим от сърце. Когато се прощава от сърце, тогава и на нас всичко е простено. Ние сме съучастници на мира и тогава този мир дава радост и утеха на всички около нас. Всички чувстват нашите мисли мирни, тихи.

Прочети още