Господ е мое упование

от Предание БГ

Господи, Господи! Каква защита още ни трябва, ако Ти пребиваваш с нас, в нас, в нашите ум и сърце?!

Св. Лука Войно-Ясенецки