Първом търсете царството на Бога и Неговата правда

от Предание БГ

Ако Христос, нашата Пасха, чрез Своята Кръв ни е избавил от смъртта и ни е дарувал вечен безсмъртен живот, то нека се погрижим той да бъде за нас и блажен. Затова нека се стараем неотклонно да изпълняваме заповедите и с цялото си сърце да се стремим към небесното Царство Христово като висша и последна цел на всички наши трудове, спомняйки си думите Господни: „Първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде“ (Мат. 6:33), а също така и думите на ап. Павел: „За небесното мислете, а не за земното“ (Кол. 3:2).

Ако живеем така, то Господ ще ни удостои със Своето небесно царство, където ние ще се причастяваме с Тялото и Кръвта Христови за вечно райско блаженство, с което да ни сподоби Господ заради Своята кръстна смърт и славното Си Възкресение. Амин!

 Светител Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец