Ако искаш да помогнеш на Църквата...

от Св. Паисий Светогорец

Ако искаш да помогнеш на Църквата, по-добре е да се стараеш да поправиш себе си, отколкото да гледаш да изправяш другите.

Св. Паисий Светогорец