от Отец Кънчо Кабадийски

от игумен Никон

За двамата велики пророци – Мойсей и Илия, които се явили и беседвали с Христа по време на неговото Преображение, си спомних днес, когато искам да поясня от гледна точка на нашата Православна църква индуистката теория за прераждането на душите или т. нар. реинкарнация. Дали е необходимо ли?

Прочети още
от Св. Йоан Златоуст

Колко тирани са се опитвали да победят Църквата! Колко пещи, зъби на зверове, изострени мечове! И не са я победили. Къде са враговете ѝ? Млъкна ли са и предадени на забвение. А къде е Църквата? Тя сияе по-светла от слънцето.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Velika SriadaДнес е денят, когато е бил предаден Господ – ден мрачен и печален. Поради това Светата Църква го е белязала, наравно с деня на смъртта на Господа, с печата на поста през цялата година. Който обича своя Спасител, той няма да нарушава този печат, той с най-голяма вярност ще пази знака на тъгата и плача по възлюбения. Защото макар предателството, както и смъртта на Господа, да са послужили чрез своите последствия за спасението на целия свят, то това действие си остава черно и отвратително във най-голямата възможна степен. Струва ми се дори, че то е по-престъпно дори от самото разпятие. Понеже разпинателите на Господа не са Го познавали: защото ако Го бяха познали, то нямаше да разпънат Господа на славата (1 Кор. 2:8). А тук кой става предател? Собственият ученик, един от дванадесетте, т. е. най-близкият – предава Го този, който е слушал всички беседи на Господа, бил е свидетел на Неговия живот и чудеса, разделял е с Него в продължение на повече от три години и радост, и печал.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Проповедта на Христовото Евангелие е велико и крайно трудно дело, защото трябва да проповядваш не само със слово, но и с целия си живот, с цялото си същество, с всичките си дела, с изпълняването на всички заповеди Божии, даже най-малките, понеже така е казал нашият Господ Иисус Христос: "...който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно" (Мат. 5:19).

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Така се възнесъл на небето Този, Който съдържал небето в Себе Си. Всеки, който носи ада в себе си, ще свърши в ада, но този, който носи небето в своята душа, ще се възнесе на небето. И наистина, никой не може да се възнесе на небето освен този, който има небето вътре в себе си; и никой не може да свърши в ада освен онези, които имат ада вътре в себе си. Подобното се привлича от подобното и се обединява с подобното; но отхвърля това, което не е подобно на него. Материята се подчинява на духа в степента, в която човешката душа е изпълнена с Божествения Дух; и законите на природата са послушни на нравствените закони, които управляват света. Тъй като Господ Иисус Христос е пълнотата на Светия Дух и съвършенството на нравствения закон, Нему се покорява всичката материя – целият физически свят, с всички закони на природата.

Прочети още