от vbfczAmivepelmDA

Velika SriadaДнес е денят, когато е бил предаден Господ – ден мрачен и печален. Поради това Светата Църква го е белязала, наравно с деня на смъртта на Господа, с печата на поста през цялата година. Който обича своя Спасител, той няма да нарушава този печат, той с най-голяма вярност ще пази знака на тъгата и плача по възлюбения. Защото макар предателството, както и смъртта на Господа, да са послужили чрез своите последствия за спасението на целия свят, то това действие си остава черно и отвратително във най-голямата възможна степен. Струва ми се дори, че то е по-престъпно дори от самото разпятие. Понеже разпинателите на Господа не са Го познавали: защото ако Го бяха познали, то нямаше да разпънат Господа на славата (1 Кор. 2:8). А тук кой става предател? Собственият ученик, един от дванадесетте, т. е. най-близкият – предава Го този, който е слушал всички беседи на Господа, бил е свидетел на Неговия живот и чудеса, разделял е с Него в продължение на повече от три години и радост, и печал.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Проповедта на Христовото Евангелие е велико и крайно трудно дело, защото трябва да проповядваш не само със слово, но и с целия си живот, с цялото си същество, с всичките си дела, с изпълняването на всички заповеди Божии, даже най-малките, понеже така е казал нашият Господ Иисус Христос: "...който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно" (Мат. 5:19).

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Така се възнесъл на небето Този, Който съдържал небето в Себе Си. Всеки, който носи ада в себе си, ще свърши в ада, но този, който носи небето в своята душа, ще се възнесе на небето. И наистина, никой не може да се възнесе на небето освен този, който има небето вътре в себе си; и никой не може да свърши в ада освен онези, които имат ада вътре в себе си. Подобното се привлича от подобното и се обединява с подобното; но отхвърля това, което не е подобно на него. Материята се подчинява на духа в степента, в която човешката душа е изпълнена с Божествения Дух; и законите на природата са послушни на нравствените закони, които управляват света. Тъй като Господ Иисус Христос е пълнотата на Светия Дух и съвършенството на нравствения закон, Нему се покорява всичката материя – целият физически свят, с всички закони на природата.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Печатът на дълбоко смирение и мълчаливост лежал върху преславния Вход на нашия Господ Иисус Христос в Йерусалим. Нямало гърмеж на фанфари и тръби и само необикновеното приветствие „Осанна във висините, благославен е Идещият в име Господне“ огласявали въздуха.

Йерусалим бил препълнен с народ, дошъл отвсякъде за великя празник Пасха. От хиляди уста на уста се предавала веста за изумителното, никога нечувано  чудо, извършено от Господ Иисус Христос в недалечна Витания. По една Негова дума възкръснал и излязъл от гробната пещера обвитият в погребални пелени Лазар, умрял преди четири дена и, разбира се, започнал вече да се разглага. 

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Горко на нас В този страшен ден! Би трябвало ние да се радвамe, когато слушамe това, а ние скърбим, тъжим и се вайкамe. Нима само аз един изпитвам такова чувство, а вие се радвате, като слушате това ? Аз се обхващам от някакъв ужас, когато говорят за това, и горчиво плача и въздъхвам от дълбочината на сърцето си. Обаче не това мe смущава, но онова, което след това се казва за Девиците, за скрития в земята получен талант, за лукавия раб.

Затова именно аз плача, като си представям, от каква слава ще се лишим, от каква надежда за блага, и при това съвършено и завинаги, ако поне и малко не се потрудим. Ако даже и голsм да беше трудът и тежък законът, и в такъв случай би трябвало всичко да изпълним.

Прочети още