от Предание БГ

Душо моя. защо се бавиш? Възпей и славата на Духа! Не дели в мисъл Този, Който не е изключен по естество. Ние с трепет почитаме и великия Дух: Той е мой Бог, чрез Него аз съм познал Бога: Той сам е Бог и мен в настоящия живот ме прави бог. Той е Всемогъщ; Той е раздавач на даровете: Той е предмет на песнопение за чистите небесни и земни хорове; Той е подател на живота; седи на превисок престол; изхожда от Отца; Той е Божия сила; Той е самовластен; Той не е Син - защото един е благият Син на единия Всеблаг Бог; но Той не е отделен от невидимото Божество, защото е единосъщен и равночестен!

Прочети още
от Предание БГ

С появата на Господ Христос в нашия земен свят и чрез Неговото Богочовешко домостроителство за спасението всичко Божествено стана човешко, земно, наше, наше „тяло“, наша най-непосредствена действителност. Словото стана плът (Йоан 1:14), тоест стана човек, и с това дари на нас, хората, най- големия и скъпоценен дар, който само Бог ѝна любов­та може да дари. Какво представлява Христовият дар (Еф. 4:8)? Всичко, което Господ Христос като Богочовек донесе на света и направи за света. А Той до­несе пълнотата на Божеството,та хората, като в Негов дар, да участват в нея, да живеят чрез нея, да се изпълват във всичката Божия пълнота (Еф. 3:19;  ср. Еф. 1:23; 4:8—10; Кол. 2:10). Донесе като дар на хората Светия Дух, та с помощта на Неговите благодатни сили те да вселят в себе си пълнотата на Бо­жеството. Всичко това представлява главният дар на Богочовека Христос за света, даяние, вседар - Църквата. В нея са всички дарове на Троичното Божест­во.

Прочети още
от Предание БГ

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Ние с вас, възлюбени приятели мои, още преживяваме най-великото събитие на преславното Възкресение Хри­стово.

Вчера за последен път тази година слушахме и произ­насяхме със своите уста думите на тържествените пасхал­ни песнопения. А днес вече празнуваме тържественото събитие, имащо огромно значение за нашата християнска Църква, за целия човешки род. Днес Църквата ни напомня за Възнесението на Небето на нашия Господ Иисус Хрис­тос.

Прочети още
от Предание БГ
„Ето, Иисус ги срещна и рече:
радвайте се!“
(Мат. 28:9)
 
Христос Воскресе!
И в третата неделя след Христовото Възкресение то продължава да вълнува душите ни и остава център на нашите религиозни преживявания. След като миналата неделя проследихме лъкатушния път от съмнението до пламенната изповед на апостол Тома, днес Църквата ни предлага да преживеем великото събитие на Възкресението с очите и сърцата на преданите
жени-мироносици. Защото тези жени първи видяха празния гроб, светлите ангели и възкръсналия Иисус и първи чуха Неговия поздрав: “Радвайте се!” (Мат. 28:9).
Прочети още
от Предание БГ

Учението на Православната Църква за почитането на светите мощи е изложено и обяснено добре в първата част на „Камъка на вярата“ на Стефан Яворски, който между другото привежда причините за почитането на светите мощи, а именно: първо, свидетелството на VII Вселенски Никейски Събор, който (не в правилата, а на своето трето заседание) нарича мощите на светиите източник на изцеле­ния, с които Бог върши много благодеяния на човеците, и второ, свидетелството на свети Кирил Иерусалимски, кой­то в своето 18-о оглашение пише така: „Не само душата на светиите е достойна за почитание, но и в починалите им тела има някаква сила и могъщество. Мъртвият, паднал в Елисеевия гроб, оживял, като се докоснал до мъртвото тяло на пророка“.

Прочети още