от Предание БГ

Братонавистничаството приготвя веч почва за Антихриста. Дяволът създава разцепления между людете, за да бъде по-удобно да бъде приет Антихрист, когато дойде. Никой, обаче, от рабите Христови - и тук и навсякъде, гдето живеят - да не пристъпва към врага. Апостол Павел ни в дал ясен белег за Антихриста в следните думи: “Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог. Не помните ли, че, още когато бях при вас, ви говорех това? И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време. Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега, - тогава и ще се открие беззаконникът, когото Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение." (2 Сол. 2:3-10).

Прочети още
от Предание БГ

1. Съобразно нашите телесни сили.

Здравите трябва непременно да постят. Ако не пазят поста, съгрешават.

Постът не се налага на немощните. Това определя 69-то правило на св. Апостоли. То ясно говори: "Освен ако някой не е възпрепятствуван от болест". Постът не бива да бъде убийствен за тялото, а за страстите. И когато казваме "болест", трябва да разбираме истинска болест, а не да престъпваме заповедта заради дребни неразположения, които никога не липсват у човека: "Не можеш да постиш цялата св. Четиридесетница, защото си болен? Пости поне минималния брой дни, които позволява здравето ти" - говори св. Василий Велики.

Прочети още
от Предание БГ

Душо моя. защо се бавиш? Възпей и славата на Духа! Не дели в мисъл Този, Който не е изключен по естество. Ние с трепет почитаме и великия Дух: Той е мой Бог, чрез Него аз съм познал Бога: Той сам е Бог и мен в настоящия живот ме прави бог. Той е Всемогъщ; Той е раздавач на даровете: Той е предмет на песнопение за чистите небесни и земни хорове; Той е подател на живота; седи на превисок престол; изхожда от Отца; Той е Божия сила; Той е самовластен; Той не е Син - защото един е благият Син на единия Всеблаг Бог; но Той не е отделен от невидимото Божество, защото е единосъщен и равночестен!

Прочети още
от Предание БГ

С появата на Господ Христос в нашия земен свят и чрез Неговото Богочовешко домостроителство за спасението всичко Божествено стана човешко, земно, наше, наше „тяло“, наша най-непосредствена действителност. Словото стана плът (Йоан 1:14), тоест стана човек, и с това дари на нас, хората, най- големия и скъпоценен дар, който само Бог ѝна любов­та може да дари. Какво представлява Христовият дар (Еф. 4:8)? Всичко, което Господ Христос като Богочовек донесе на света и направи за света. А Той до­несе пълнотата на Божеството,та хората, като в Негов дар, да участват в нея, да живеят чрез нея, да се изпълват във всичката Божия пълнота (Еф. 3:19;  ср. Еф. 1:23; 4:8—10; Кол. 2:10). Донесе като дар на хората Светия Дух, та с помощта на Неговите благодатни сили те да вселят в себе си пълнотата на Бо­жеството. Всичко това представлява главният дар на Богочовека Христос за света, даяние, вседар - Църквата. В нея са всички дарове на Троичното Божест­во.

Прочети още
от Предание БГ

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Ние с вас, възлюбени приятели мои, още преживяваме най-великото събитие на преславното Възкресение Хри­стово.

Вчера за последен път тази година слушахме и произ­насяхме със своите уста думите на тържествените пасхал­ни песнопения. А днес вече празнуваме тържественото събитие, имащо огромно значение за нашата християнска Църква, за целия човешки род. Днес Църквата ни напомня за Възнесението на Небето на нашия Господ Иисус Хрис­тос.

Прочети още