За първото възкресение и за втората смърт

от Св. Андрей Кесарийски

„Останалите пък от умрелите не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажен и свет е, който има дял в първото възкресение: над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него хиляда години". (Откр. 20:5-6)

Ние знаем от Свещеното Писание, че съществуват два живота и две смърти: първият живот, поради престъпването на заповедта е плътски и временен, а вторият е вечният живот, обещан на светиите заради изпълнението на Божиите заповеди. Съобразно с това са и двата вида смърт: едната е телесна и временна, а другата е вечна и ще бъде давана в бъдеще за наказание на греховете – геената огнена. Има също така и различие между мъртвите: едни по думите на Исаия „не ще оживеят" (Ис. 26:14), понеже с делата си донасят зловоние и смърт – тези е нужно да бъдат избягвани, а другите – умъртвилите в Христа плътските помисли, съразпъналите се с Него и умрелите за света – тях трябва да възхваляваме. Явно мъртви и достойни за съжаление са онези, които не са се съпогребали с Христа и не са съвъзкръснали с Него в кръщението, но пребивават в духовна смърт. Те няма да възкръснат с Него, докато не свършат хилядата години, т.е. времето, което продължава между първото и второто Му славно пришествие, но ще се завърнат в земята, като родени от земята, а не от Духа, защото в смъртта им е началото на бъдещите им мъчения. Възкръсналите пък в първото възкресение, т.е. освободилите се от мъртви помисли и дела, са блажени, защото не изпитват безкрайните мъки на втората смърт, но в продължение на хилядата години, до времето на пускането на сатаната (когато той ще прелъсти всички народи), ще свещенстват и царстват заедно с Христа, не защото след това ще се лишат от Царството, но защото ще го получат несъмнено и твърдо след края на временното и при настъпване на вечното. Времето, което ще измине от освобождаването на дявола до неговото осъждане и наказанието в геената, ще бъде незначително.

И така има две смърти и също толкова възкресения. Първата смърт е телесна, пратена за наказание заради непослушанието на човека, а втората е вечната мъка. И първото възкресение е възраждането от мъртвите дела, а второто е преходът на тялото от тление в нетление.

 

Из „Тълкувание на Апокалипсиса“, изд. манастир „Свети Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон