Свети Николай Сръбски - Възнесение Господне

от vbfczAmivepelmDA

Така се възнесъл на небето Този, Който съдържал небето в Себе Си. Всеки, който носи ада в себе си, ще свърши в ада, но този, който носи небето в своята душа, ще се възнесе на небето. И наистина, никой не може да се възнесе на небето освен този, който има небето вътре в себе си; и никой не може да свърши в ада освен онези, които имат ада вътре в себе си. Подобното се привлича от подобното и се обединява с подобното; но отхвърля това, което не е подобно на него. Материята се подчинява на духа в степента, в която човешката душа е изпълнена с Божествения Дух; и законите на природата са послушни на нравствените закони, които управляват света. Тъй като Господ Иисус Христос е пълнотата на Светия Дух и съвършенството на нравствения закон, Нему се покорява всичката материя – целият физически свят, с всички закони на природата.

Всеки човек като дух може да бъде победител в своя живот над определен закон на природата с помощта на друг закон на природата – т.е., той може да го надмогне със собствения си дух. Христос, като Богочовек, е способен да подчини на Себе Си законите на природата чрез закона на Духа, който е върховният закон на сътворения свят. Но тази истина, както и всяка друга духовна истина, може да бъде само частично обяснена от обикновеното земно разсъдъчно мислене и формиране на концепции – и то само чрез примери и сравнения.

Духовните неща стават ясни без съмнение, само когато духът ги вижда и възприема. За да виждаш и чувстваш проявленията на духовния свят, е нужен продължителен и изтощителен духовен живот, след който духовното виждане може да бъде отворено в човека от Божията благодат; това виждане му позволява да вижда това, което изглежда невероятно и невъзможно за обикновените смъртни. Но въпреки това, човек трябва да повярва на тези, които са видели невероятното и да укрепва своята вяра от ден на ден.

Не напразно Господ казва: Блажени са тези, които не са видели и са повярвали (Иоан 20:29). Господ Бог се радва за тяхната вяра, точно както земните бащи се радват на децата, които вярват на всяка тяхна дума. Всички апостоли, събрани на планината, са присъствали на Възнесението на Господа. Това е била тяхната последна обща среща. Но това не било последното появяване на Христа. По-късно той се явил във видение на апостол Павел на пътя за Дамаск, на апостол Иоан на остров Патмос, и на другите апостоли, както и на мъченици, светители и изповедници през цялата история на християнската Църква.

Но ще дойде ден – и този ден не е твърде далеч – когато всички праведни мъже и жени, които твърдо са вярвали в Него по време на живота си, ще Го видят. И около Него на небесата ще се съберат всички, които са били кръстени в Негово име на земята – не само с вода, но и с Дух и Огън. И ще влязат в Неговата радост, която Небесният Отец е приготвил за Своите избрани. Те ще наследят радост, която никога преди не са вкусвали. 

превод: Ловчанска Света Митрополия