Свети Димитрий Ростовски: Не мисли, че смъртта е далече

от Предание БГ

1. Човече, спомняй си всякога за смъртта и за изменчивостта на всички неща в света и ти никога не ще се прилепиш безумно към тукашните неща... Помни, че след смъртта има и друг живот, друго съществуване!...

2. Не забравяй страшното и трепетно заставане пред Христовия съд, дето цар и княз, войник и гражданин, бо­гат и беден - всички ще бъдат разследвани еднакво без­пристрастно... Нищо там няма да бъде оставено без ИЗпитване и наказание. В Царството небесно не ще влезе нищо скверно и нечисто (срв. Откр. 21:27).

3. Преди да настъпи временната смърт, умри невиди­мо за греха! Умъртвявай плътските си похоти със своя разум, за да бъдеш пред Господа жив духом! Отклонявай сърцето си от всяко земно пристрастие, за да бъдеш жилище на Светия Дух и да можеш, когато умираш, да кажеш с твърда надежда в своето спасение: Готово е сър­цето ми, Боже, готово е сърцето ми (Пс. 56:8)

4. Преди да е настъпило всеобщото възкресение, по­старай се да възкресиш умрялата в грях и страсти своя душа, та като достигнеш безгрешност и безстрастие, всякога да бъдеш жив пред Господа. Тогава, възкръснал ду­хом, няма да се боиш вече от временната телесна смърт, но сам дори ще я желаещ, за да бъдеш всякога с Господа.

5. Не се увличай от плътска похот, нито от времен­ната красота. Помни, че всичко това е прах и пепел, че всяка плътска похот ражда тегота и всяка плътска сла­дост води към горчивина... 

6. Не мисли, че смъртта е далече, че няма да умреш скоро, но си представяй, че тя е вече близко до тебе! Секирата на смъртта лежи при корена на твоя живот. Съдът е близо, на самия праг. Ковчегът е пред лицето ти. Земята е готова да те погълне, където и да идеш. Не се самозалъгвай, че само другите умират, а ти няма да ум­реш! Кой от човеците е живял, без да види смърт(Пс. 88:49)? - го­вори св. цар Давид. Пророците са умрели, патриарсите, апостолите, светителите са умрели, мъчениците, пре­подобните са умрели, всички светци са умрели... Всички някога съществували са умрели. Само ти ли ще останеш? Не бъди безумен и сляп! Каквото виждаш да става с дру­гите, същото непременно ще стане и с теб!...

7. Всеки ден, всеки час бъди готов за смъртта си! Никога не бъди безгрижен, понеже в който час не мислиш, ще дойде Син Човечески (Мат. 24:44)... Смъртта е като кра­дец и разбойник: когато не я очакваш, тогава може да се промъкне при тебе... На онзи, който искал да си съгради по-големи житници, било казано: Безумнико, нощес ще ти поискат душата! А това, що си приготвил, кому ще остане? - Тъй бива с тоговаа, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога (Лука 12:20-21).

8.  За добрите смъртта не е никакво зло, а само облек­чаване от страданията и безпрепятствено духовно съединяване и съжителство с Господа... Голямо зло е за душата да живее греховен, плътски живот и да търпи насилия от страна на страстите. Ти не се бой от смъртта! Само се готви да я посрещнеш, очистен от твоите грехове... Ако възлюбиш Господа от все сърце, сам ще почнеш да я желаеш! Не се плаши от телесната смърт, а само старателно се пази от грях и от богоогдалечаване! Защото аз не знам друга по-голяма мъка от тая – да си обвързан греховно със страстите си и да си отчужден от Бога... Какво е вечната смърт? – Крайното отчуждаване от Бога. Що е животът? – Съвършеното присъединяване към Бога!