Св. Григорий Богослов: Богоявление

от Предание БГ
Чествувахме Рождество Христово както е редно, със звездата се движихме, с Вълхвите се поклонихме, с пастирите бяхме озарени, с ангелите славословихме със Симеона приехме обятия Родения, с престарялата Ана се изповядахме пред Бога.
Всичко това стана благодарение на Този. Който дойде между Своите като странник, за да прослави странника! Сега празнуваме друго Христово деяние, друго тайнство. Не мога да скрия духовното си удоволствие и добивам Вдъхновение да проповядвам като Йоана, макар и да не съм предтеча, обаче съм от пустинята. Христос се просвещава - да се озарим и ние с него! Христос се кръщава - да влезем и ние с Него и с Него да излезем! Иисус се кръщава -  много неща разкрива това тайнство.
Кой се кръщава, кой Го кръщава и кога се кръщава? Кръщава се Чистият; кръщава Го Йоан; кръщава се, когато започва да прави чудеса! С какво ни запознава това – на какво трябва да се научим? Длъжни сме да се очистим душевно, да се покаем и смирим и да проповядваме, след като сме добили усъвършенствувана духовна и телесна възраст. Първото се отнася до онези, които пристъпват към светото тайнство кръщение небрежно и без подготовка, и не си обезпечават изкупление чрез навик в доброто, макар тази благодат, като очистителна сила, да дава прошка на всички раншни грехове, толкоз повече тя ни задължава да живеем благочестиво, за да не се повърнем като псета на бълвоча си (Притч. 26:11). Второто се отнася към онези, които се превъзнасят против извършителите на тайнствата, макар че не ги превъзхождат с каквото и да е достойнство. Третото се отнася до онези, които смело разчитат на младостта си и ще мислят, че всяко време и възраст са за учителство и предстоятелство.
Иисус се кръщава  и ти трябва да се кръстиш! Иисус приема очищение, а ти пренебрегваш примера Му? Приема кръщение от Йоана, а ти възставаш против своя проповедник? Кръщава се, бидейки веч на тридесет години  а ти, нямайки още брада, учиш старци; или мислиш, че може да се учи, без да си заслужил уважение нито по възраст, нито може би, по начин на живот?! Ти ще ми възразиш с Даниила - и двамата сте млади съдии; и много още примери стоят на езика ти, защото който постъпва несправедливо, всякога е готов да се оправдава. Това обаче, което е редно и частично, не е закон за Църквата, както една лястовица не прави пролет, както една линия не прави човек геометър, нито пък кратко плаване може да роди мореплавател! Кръщението е от Христа и ние му даваме различни наименования: дар, благодат, кръщение, помазание, просвещение, нетленна дреха, баня на пакибитието,печат - всичко, което за нас е досточестно. Наричаме го: дар, защото се подава на тези, които нищо не привнасят от себе си; благодат,  защото се подава на тези, които още дължат; кръщение, защото във водата се погребва греха; помазание - като нещо свещеническо и царско, защото царете и свещениците са били помазвани; просвещение - като светлина; дреха - като прикритие на срама; баня - като омиване; печат - като знак и залог за господство.
За този дар ни сърадват небесата; него славославят Ангелите, поради сродство със светлостта; той е образ на небесно блаженство; него желаем и ние да възпеем, но не можем, колкото е необходимо!