Цветница - вторият градски празник на Ловеч

от vbfczAmivepelmDA

Вход Господен в Йерусалим (Цветница) се празнува особено тържествено в Ловеч. Може би това е традиция, която води началото си от епохата на Възраждането и дори още по-рано от периода на робството, когато градът е бил известен с името Алтън Ловеч, заради развитото тук занаятчийство. Църковният празник дава начало на панаир на занаятите, който и до днес е грижливо тачен. Всеки ловчанлия знае, че трябва да си вземе върбова клонка за благословение на дома. Затова от ранно утро катедралният храм „Св. Троица” се изпълва с народ. След като се черкуват, хората отиват на панаира, за да си купят и нещо ново за дома, традиционно това е керамика. За празника дори тези, които са далеч, правят всичко възможно, за да се приберат в родния си град и така той се изпълва. Всеки, който е идвал по това време в Ловеч, знае мащабността на празника и настроението на Цветница. Освен 11 май (Св. равоапостолни Кирил и Методий), когато е официалният градски празник, денят Вход Господен в Йерусалим може с пълна сила също да се нарече градски празник. Подарък за светлия Господски празник получи и катедралният храм - в ранното утро от братска, православна Украйна пристигнаха комплект свещенически одежди, покривки за св. Престол, одежди за олтарниците. Подарък одежди получи и Ловчанският митрополит Гавриил. След службата владиката, придружен от кмета на града г-н Минчо Казанджиев, на историческия площад „Тодор Кирков” се обърна с поздрав и благословение към гражданите и гостите на Ловеч от Русия, Украйна и Франция.