Комитетът по биоетика на Украинската Църква осъди биометричната регистрация

от vbfczAmivepelmDA

На 18 октомври 2012 година в Свято-Успенската Киево-Печерска лавра се e състояло работно заседание на Комитета по биоетика и етически въпроси към Св. Синод на Украинската Православна Църква под председателството на епископ Иларион, викарий на Киевския митрополит.

На заседанието е бил разгледан въпросът за въвеждането в Украйна на единна демографска регистрация и електронна биометрична идентификация на гражданите съгласно приетия на второ четене в Украинския парламент на закона "За единната държавна демографска регистрация и документи, които потвърждават гражданството на Украйна, удостоверяват личността и нейния специален статут".

В процеса на обсъждане e било отбелязано, че даденият закон непосредствено касае православното християнско вероучение в неговите антропологически, етически и есхатологически аспекти. Участниците в заседанието са стигнали до извода, че признаването на системата за биометрична идентификация като основа на обществените отношения е радикално ограничение на свободата на човека, а влизането в такава система е предизвикателство за християнската съвест и в духовен смисъл се възприема като отказ от своята личност и богодарувана свобода.

Особено безпокойство извиква липсата на алтернатива в приетия закон и предложената система за електронен отчет, извън която функционирането на човека в обществото става невъзможно.

Подробните изводи на Комитета ще бъдат предадени на разглеждането на Св. Синод на Украинската Православна Църква.