Гърците са най-религиозният народ в ЕС

от vbfczAmivepelmDA

За това свидетелстват данните от допитването, проведено от Отдела за Всеевропейски изследвания в 19 страни на ЕС.

75% от гърците са нарекли себе си религиозни, а 46.2% са заявили, че всеки ден се молят. Съответните цифри в католическите и още повече в протестантските страни са по-ниски. В държавите, където преобладават граждани изповядващи католицизма, всеки ден се молят 25.4%, а в протестантските - 17.9% от населението.

В Гърция поне веднъж в седмицата посещават храма 26%, в католическите страни 25.6%, а в протестнаските - 7.7%.

Само 1.7% от гърците са се определили като "нерелигиозни" и само 4.1% от гражданите са заявили, че не се молят и не ходят в храма.