В Европа стремително расте числото на антихристиянските прояви

от vbfczAmivepelmDA

gonenie

В ново съобщение на Обсерваторията за нетърпимост и дискриминация по отношение на християните се казва, че остава все по-малко пространство за християнството във все повече и повече секуларизиращата се Европа.

В своя последен отчет Обсерваторията е регистрирала 241 случая на нетърпимост към християните в Европа през 2013 г.

В съобщението се казва, че някои европейски правителства и представители на гражданското общество се стремят да изключат християнството вместо да търсят начин да се приспособят към него.

Директорът на Обсерваторията д-р Гудрун Каглер привежда статистически данни, които показват ръста на антихристиянските акции на континента. В Белгия например, по нейните думи, ежедневно 2 - 3 църкви са или обект на грабеж, или биват разрушавани. Подобна е ситуацията в Германия и Франция, където всеки ден се извършва минимум по едно свързано с ненавист към християните нападение на църква или на свещено място.

"Господстващото общество в Европа става все повече и повече по-секуларизирано и християнството се бори за своето място в него" - отбелязва изследователката. Каглер казава, че нетърпимостта към християните е и социално, и юридическо явление, което е обусловено от новите закони в много страни.