Британският съд възнамерява да подведе под отговорност за мошеничество лидера на мормонската секта

от vbfczAmivepelmDA

mormons fraud

Англискийт съд задължи 86-годишния американец Томас С. Монсон, президента на мормоните, да се яви в съда в следващия месец по обвинение в мошеничество, а именно, че учението на организацията се свежда до "измама".

Формалната призовка, подписана от Регионалния съдия Елизабет Роско, предупреждава Монсон, че може да бъде издадена заповед за арест, ако не предприеме пътуването от Солт Лейк Сити за изслушване в британския съд на 14 март.

Призовката изброява седем доктрини на мормонсксото учение, които ще бъдат разгледани като потенциални доказателства за имама. Сред тях е мормонското твърдение, че коренните американци са произлезли от древно еврейско семейство, както и вярването, че книгата на мормоните е преведена от древни златни плочки, открити на основателя на сектата Джозеф Смит от ангели.

източни: The Telegraph