В Гръцката Църква държавата и Църквата ще управляват заедно църковните имоти

от vbfczAmivepelmDA

Гръцкото правителство и Гръцката Православна Църква обявиха създаването на съвместна структура, която ще помогне да се оптимизира управлението на поземленото имущество на Църквата и да се увеличат приходите от него.

Новата съвместна държавно-църковна структура е наречена "Асоциация за оценяване на Църковните имоти". Тя ще принадлежи наполовина на гръцкото правителство и наполовина на Гръцката Православна Църква. 

Проектът за асоциацията е разработван в продължение на няколко години по инициатива на Архиепископ Иероним II.

Всички недвижими имоти на Гръцката Православна Църква ще бъдат прехвърлени за 99 години на новата структура. Те могат да бъдат давани под наем за различни сроковеq но не могат да бъдат отчуждавани от Църквата или продавани. Приходите от наемите на църковните имоти ще се делят наполовина между Църквата и държавата.

В същото време е предвидено част от приходите, прехвърлени на държавата, да бъдат използвани за засилване на помощта към най-уязвимите членове на обществото. На свой ред, Църквата, взимайки своя дял от приходите, ще разработи своитe благотворителни институции и инициативи.