Нараства насилието срещу християнските общини на Шри-Ланка

от vbfczAmivepelmDA

Заплахите, нападенията, подпалването на храмове най-често се извършва от страна на будистки монаси.

Местните власти не правят нищо, за да защитят християните. 

Изпълнителният директор на американския отдел на фонда "Варнава" Юлиан Добс потвърждава, че сред християнското малцинство на Шри-Ланка съществуват значителни опасения относно безопасността. 

"Монасите заплашват общините. Те заплашват с убийство църковните лидери, ако не закрият църквите", - твърди Добс. Заплахите не са отправени конкретно против една или друга християнка конфесия, но против християнското общество като цяло.

Съгласно Internal Christian Concern за последните няколко месеца 18 църкви са били закрити на Шри-Ланка.

източник: sedmitza.ru