Митрополит Гавриил почетен гражданин на Ловеч

от Пътят на отците

Днес, 26.03.2015 г., Събор на свети Архангел Гавриил, Общинският съвет на община Ловеч на редовното си заседание по т. 1 от дневния си ред взе решение за удостояване на Негово Високопреосвещенство ЛовчанскияМитрополит Гавриил със званието „Почетен гражданин на град Ловеч”.

Гласували „за” са 30 общински съветници от общо 30 присъстващи. Трима са в чужбина и отсъстват. Предложението за връчване на званието е внесено от 20 общински съветници от различни партии и премина през обществено обсъждане в залата на Общинския съвет на 19.03.2015 г., на което присъсваха много граждани и служебни лица, които се изразиха своето положително отношение към личността и заслугите на Ловчанския Митрополит Гавриил за духовното развитие и израстване на град Ловеч.

Тази година няма друго внесено предложение за връчване на званието почетен гражданин на град Ловеч.

Званието ще бъде връчено на 11.05.2015 г. на тържествена церемония по случай празника на Ловеч 11 май - денят на светите братя равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий.

История: Община Ловеч връчва званието „Почетен гражданин на град Ловеч” на Екзарх Йосиф I през 1902 г. и на Българския Патриарх Максим на 11.05.2012 г.