Свещеническа конференция в град Троян

от Ловчанска св. митрополия

Днес, 13 март 2015 година, в сградата на Архиерейското наместничество – гр.Троян, под председателството на Негово Високопреосвещенство св.Ловчанският митрополит г-н, г-н Гавриил се проведе свещеническа конференция на свещениците от Троянска духовна околия

при следната програма:

Утринно Богослужение и св.Преждеосвещена литургия – 7.30 часа.

Начало на свещеническата конференция – 10.40 часа.

Свещеническата конференция протече при следния дневен ред:

1. Обща молитва и обръщение на Негово Високопреосвещенсво към свещениците.

2. Негово Високопреосвещенство обърна внимание на свещениците за добросъвестно и изрядно служение на св.Божествена Литургия без пропуски. За целта да се изготви график за служение на св.Литургия в Троянския храм на всички свещеници от Троянска духовна околия.

3. Ревизорът на св.Ловчанска митрополия прочете отчет за продажба на свещи в Троянска духовна околия през 2014г.

св.Ловчаски митрополит

участници в свещеническата конференция:

архиерейски наместник ст.ик. Марин В.Божков

1. ик.Станимир Ив. Маринков

2. иеромонах Илия Лариков

3. прот.Калин Ив. Пенев

4. прот. Кръстьо Кол.Христов

5. прот.Роман Колев Рачев