Втора по рода си кръгла маса за религиозното образование се състоя в Ловеч

от Пътят на отците

Втора по рода си кръгла маса по въпросите на религиозното образование се състоя в град Ловеч в навечерието на Въведение Богородично. Единственият аналог на подобен форум досега се е организирал в Община Бургас. Кръглата маса под наслов "Семейството, образованието и християнските ценности в нашия живот" е част от съвместната програма на Ловчанска Света Митрополия и Община Ловеч за разпространяване на Православните християнски ценности в Ловешка община.

kragla masa otkrivane

В форума под председателството на Ловчанския митрополит Гавриил взеха участие духовници на епархията, ставрофорен свещеноиконом д-р Захари Дечев - гр. Бургас, г-н Коста Костов, представител и главен експерт по философия към МОН, г-н Райко Райков, началник на РИО-Ловеч, проф. Емилия Василева, учители, родители и деца. Програмата на кръглата маса започна с кратка програма на децата, изучаващи религия в училищата "Св. Климент Охридски" и "Христо Никифоров". Последва приветствие на кмета на гр. Ловеч г-н Казанджиев.

kragla masa 2013Кръглата маса продължи със слово на митрополит Гавриил, обобщаващо същността на дискутирания проблем и един от най-неотложните пътища за решаването му. Негово Високопреосвещенство нарече сегашната ситуация сред учениците и младежите "надвиснала катастрофа", защото нито семейството, нито училището успяват в своето най-високо призвание "да направят сърцата на децата светли, състрадателни, пленени от добродетелите и чистия живот".Митрополит Гавриил посочи част от законовите и практически пречки, които сега действащите форми на религиозно обучение срещат в училищата, след което сподели няколко мисли относно концепцията на Св. Синод по въпросите на религиозното обобщение на фона на концепцията, изготвена от ОС към МОН по същия въпрос. Словото си дядо Гавриил завърши, като сподели опита от задължителното религиозно обучение в Русия, където изучаването на православните християнски ценности вече оказва изключително благотворно влияние върху децата. "Но дори и у нас, тук в Ловеч, родителите на децата, изучаващи религия, открито говорят за положително въздействие, което уроците по Православие оказват върху тях – тези деца са по-различни, изражението им е благо, погледът - тих, поведението – сдържано,  мотивацията към ученето – висока, отношенията им към другите – истински човешки", бяха заключителните думи на митрополит Гавриил. (словото на митрополит Гавриил може да прочетете тук)

emilia vasilevaПроф. Емилия Василева доразви дискусията с устен доклад, в които направи задълбочен анализ на проблемите пред съвременните деца и неадекватния отговор на обществото към тях. Тя нарече сегашното време - време на дисфункционалност, термин, който в специализираната литература се използва като синоним на разруха на социалните взаимоотношения и ценностна система. Проф. Василева подчерта, че нищо друго не може да бъде наш ориентир, освен християнските ценности, които задават правилното отношение Бог-човек, човек-човек, човек-свят. Обръщайки внимание на дълбоката криза, в която се намира съвременното семейство, тя сподели няколко мисли, свързани с пренаталната педагогика и касаещи различните психически структури у децата до 5 годишна възраст, обобщавайки, че детето се ражда с изключително развити душевни сили, откритост и усет към доброто - това е дар от Бога и от нас зависи как ще го развием. Г-жа Василева акцентира и върху факта, че първите 10 години са най-чувствителния период за развитието на нравствените качества на детето. Но занемарявайки ги, семейството, училището и обществото извършват 7 смъртни гряха спрямо децата, един от които е медийната пошлост, която създава разрушителна емоционална зависимост у подрастващите. Решението на тази беше синтезирано в думите: "любовта към доброто се ражда не в беседата за доброто, а в съприкосновение с доброто...Чрез нашата грижа за децата ще получим спасението си и ще помогнем нашето общество да се въздигне". Цитирайки св. Иоан Лествичник и химнът на любовта на св. апостол Павел, проф. Василева спомни най-висшите християнски добродетели: вярата, надеждата и любовта. Вярата свети Иоан Лествичник сравнява с лъча, надеждата със светлината, а любовта със слънчевия диск - трите се събират в едно и определят логиката на целия духовен живот и облик на човек.

natalia

Презентации, доклади и споделяне на опит от преподаването на Религия-Православие от страна на учители и директори на училища зададоха дневния ред на следващата част от кръглата маса. Венцислав Христов, директор на училище "Христо Никифоров" представи единственият кабинет по религия в Ловеч, създаден в неговото училище, на мястото на някогашно складово помещение. Сега децата, изучаващи предмета, знаят, че там си имат свое място, където се събират за нови знания, игри, добротворчество. Поляна Христова, учител по религия в същото училище, изнесе презентация за начина, по които ще протече урока с децата за Въведение Богородично. Тя обобщи, че децата, изучаващи Православието, са по-различни от останалите, но не само те, а и техните семейства, които идват и търсят помощ по духовни въпроси от учителите. Интересен опит сподели и г-жа Милена Кабакчиева - родител от гр. Троян, която заедно с мъжа си се запознава с Православието и въцърковява благодарение на малкия си син, сам пожелал да посещава СИП-а по Православно християнство, а след това запознал и приобщил и своите родители. Отец Любомир Казашки запозна аудиторията с някои от актуалните законови пречки, които сегашната нормативна база създава пред децата, желаещи да изучават Религия-Православие. Същите тези пречки ясно и изчерпателно бяха формулирани и представени на г-н Костов от г-жа Светла Христова - старши експерт по религия към РИО-Ловеч. В дискусията взе участие и Валери Христов - директор на СОУ "Св. Климент Охридски". "Ние сме християнска държава", подчерта г-н Христов, "и не може християнството да се изучава като СИП или "Успех" - необходимо е незабавното въвеждане от задължително обучение по религия във всички степени на образователната система".

Кръглата маса, която се състоя в Ловеч, се оказа прелюдия към националната кръгла маса по въпросите на религиозното образование, която г-н Костов заяви, че ще бъде организирана от МОН през 2014 г.

 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0023
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0027