Изявление от канцеларията на Ловчанска Света Митрополия

от Канцелария на Ловчанска Света Митрополия

Канцеларията на Ловчанска Света Митрополия съобщава следното. По време на заседание на парламентарната комисия по вероизповеданията, на което е била обсъждана Истанбулската конвенция, Ловчанският митрополит Гавриил е коментирал етимологията на думата "gender", относно която е бил подведен от специалист по лингвистика. Ловчанският митрополит Гавриил коригира своето изказване относно произхода на думата "gender" със следната забележка:

Думата "gender" няма общо по корена си с думата "джендем", която произхожда от еврейския език. Думата "gender" е с индоевропейски произход, в латинския "genus" - раждане, произход, вид, тип, и "generare" - създавам, причинявам. Това, обаче, по никакъв начин не променя духа и смисъла на джендър доктрината, която е антихристиянска, античовешка.