Още една печална статистика: българите се женят най-рядко в цяла Европа

от vbfczAmivepelmDA
Посещения: 2479

Отново печална статистика за България: според последните данни на Евростат българите се женят най-рядко в цяла Европа.

Ето и конкретните данни:

- през 2011 година у нас са били сключени по-малко от три брака на 1000 души. За сравнение най-много бракове е имало в Кипър, където се сключват 7,3 брака на 1000 души. Средното ниво за ЕС е 4,4 брака на 1000 души, което е намаление от почти 2 брака спрямо 1990 година.

- живеещите на семейни начала у нас са 10% от българите, двойно повече от преди 10 години. Расте и възрастта за сключване на брак - днес мъжете вдигат сватба на 30 години, а жените на 27 години.

- изследването показва още, че сме на второ място по брой на извънбрачните деца на Стария континент. В България извънбрачните деца са 56 на 1000 души. На първо място по извънбрачните деца е Естония с 59 на 1000 души. Средното ниво за ЕС е от 39,5 извънбрачни деца на 1000 души, като през 1990 година то е над два пъти по-ниско – 17,4 извънбрачни деца.

По отношение на разводите на първо място е Латвия – четири развода на всеки 1000 души. В Малта пък има 0,1 развода на всеки 1000 души. У нас разводите са под средното за ЕС ниво – в страната ни има по 1,4 развода на 1000 души.