Грешка в патриаршеското и синодално Рождественско послание

от Пътят на отците

Канцеларията на Ловчанска Света Митрополия с благословението на Ловчанския митрополит Гавриил съобщава, че в тазгодишното патриаршеско и синодално Рождественско послание е допусната грешка. Грешката касае цитирането на осмия стих от трета глава на Първото послание от свети апостол и евангелист Йоан Богослов, който в патриаршеското и синодално посланието е приведен така: "Затова се и яви Синът Божий, за да разруши делата на мрака". В истинския текст на Посланието на свети Йоан обаче е казано: "Затова се и яви Синът Божий, за да разруши делата на дявола". Така е и в Синодалния превод на Библията (цитиран по-горе), и в църковно-славянсия, и в старогръцкия:

Сего ради явися Сын божий да разрушит дела диаволя

εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.

 

Още новини
  • Prev