Притчата за Сеяча (видео проповед)

on 17 Октомври 2014