Призоваването на първовърховните апостоли

on 17 Октомври 2014