Видео проповед за Въздвижение на Светия Кръст Господен

on 17 Октомври 2014