Полагане ризата и пояса на Пресвета Богородица (видео проповед)

on 17 Октомври 2014